Гибискус саженцы

Гибискус Cloudy Day
Гибискус Cloudy Day
В наличии
500  500 
Гибискус White Diamond
Гибискус White Diamond
В наличии
500  500 
Гибискус Киото желтый (Hibiscus Kyoto Yellow)
Гибискус Киото желтый (Hibiscus Kyoto Yellow)
В наличии
500  500 
Гибискус Красный
Гибискус Красный
В наличии
500  500 
Гибискус Мускусный
Гибискус Мускусный
В наличии
500  500 
Гибискус Поздний
Гибискус Поздний
В наличии
500  500 
Гибискус Ред Харт (Hibiscus Red Heart, Красное сердце)
Гибискус Ред Харт (Hibiscus Red Heart, Красное сердце)
В наличии
500  500 
Гибискус Розовый
Гибискус Розовый
В наличии
500  500 
Гибискус Сиреневый
Гибискус Сиреневый
В наличии
500  500 
Гибискус сирийский Хамабо (Hibiscus syriacus Hamabo)
Гибискус сирийский Хамабо (Hibiscus syriacus Hamabo)
В наличии
500  500 
Гибискус Файерболл (Fireball)
Гибискус Файерболл (Fireball)
В наличии
500  500